Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Mạng Gia Đình Tê-Rê-Sa Hài Đồng Giê-Su

image

Để bước theo gương của Thánh Têrêsa, tất cả hội viên khao khát và thiết tha bày tỏ lòng tín thác trọn vẹn vào lòng thương xót của Thiên Chúa; trở nên khiêm hạ như những đứa trẻ trước mặt Thiên Chúa; luôn luôn nâng tâm trí và linh hồn lên Chúa; thực hiện những việc thường nhật với lòng yêu mến Thien Chúa và anh chị em xung quanh; quãng bá Con Đường Thơ Ấu thiêng liêng của Chị Thánh Têrêsa; thực hiện các việc lành phúc đức cũng như các công việc tay chân hàng ngày với lòng nhân ái; trung thành với Đấng Tối Cao trong Giáo Hội và các Đấng có thẩm quyền trong Giáo Hội; và tham gia tích cực vào các hoạt động tông đồ của Giáo Xứ họ đang sống và sinh hoạt.

Tạo điều kiện và nhu cầu giúp đở mỗi tháng có gạo và thức ăn cho các cụ già neo đơn khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các cụ ở tại các địa phương nghèo xa thành phố không ai chăm sóc ở Việt Nam